Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Systémy s alternativními zdroji energie

Výzkumná témata: Měření, řízení a monitoring alternativních a obnovitelných zdrojů energií (fotovoltaické solární systémy, termální solární systémy, geotermální systémy, kogenerace a trigenerace, palivové články a vodíkové technologie a infrastruktura). Systémy akumulace elektrické a tepelné energie a jejich řízení. Řízení budov. Elektromobilita (elektromobily, trakční soustavy a infrastruktura). Realizace pilotních systémů a jejich dlouhodobý řízený provoz.