Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Systémy s alternativními zdroji energie