Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Průmyslová automatizace a počítače pro řízení

Odborná činnost

Odborná činnost skupiny je zaměřena zejména do výzkumných oblastí týkajících se návrhu, modelování a realizace řídicích systémů, distribuovaných monitorovacích systémů pro různé typy aplikací, do oblasti analýzy signálů a dalších. Skupina provádí výzkumné a vývojové aktivity jak v rámci projektů podporovaných českými i zahraničními grantovými agenturami, tak smluvní výzkum pro průmyslové partnery. Výzkum a vývoj v oblastech: řídicí systémy reálného času, vestavěné řídicí systémy, operační systémy reálného času, technické a softwarové prostředky pro řízení v reálném čase, komunikační sítě pro řízení v reálném čase. Členové skupiny spolupracují s celou řadou průmyslových partnerů, zejména Vítkovice Power Engineering a.s., Continental Automotive s.r.o., Ingeteam a.s., GreenGas DPB a.s., SG – Geoinženýring s.r.o.