Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Měření, testování a senzory

Odborná činnost

 • Automatizace měření a testování užitím technologie virtuální instrumentace
 • Měření a vyhodnocení kvality elektrické energie na klíč
 • Testování měřicí techniky pro elektroenergetiku: elektroměry, analyzátory kvality elektřiny,
 • jednotky vyhodnocení synchronních fázorů
 • Optické inspekce výrobků, strojové vidění, kamerové systémy
 • Zpracování signálů, návrh adaptivních filtrů, softwarově definované rádio
 • Senzory neelektrických veličin
 • Řízení budov

Výuková činnost skupiny

 • Oblast měření a senzory: Elektrická měření, Senzory a měření, Elektronické obvody měřicích přístrojů, Metrologie a přesná měření, Měření v telekomunikační technice, Měření v informačních a komunikačních technologiích, Elektronická měření a přístroje, Měřicí systémy.
 • Oblast virtuální instrumentace: Virtuální instrumentace I, Virtuální instrumentace II, Systémy pro měření a sběr dat, Měřící systémy a jejich programování, Metodika návrhu informačních měřicích systémů
 • Oblast měkkých dovedností: Conceptual Design and Development of Innovative Products.