Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Biomedicínské inženýrství

Odborná činnost

Skupina se věnuje výzkumu a vývoji elektrotechnických aplikací s využitím v medicíně. V současnosti se skupina zabývá měřením, přenosem a algoritmy zpracování biosignálů, lékařskými diagnostickými a terapeutickými přístroji korespondujícími s telemetrickými a personálně zdravotnickými aplikacemi. Mezi tyto oblasti spadá návrh programovatelné logiky FPGA/CPLD, práce s mikroprocesorovou technikou a řídicí systémy v lékařských aplikacích včetně návrhů embedded systémů, mikrokontrolérů, návrh číslicových systémů, VHDL a také biozesilovačů. Dále se skupina zabývá biotelemetrií a systémy SmartHome zahrnující přenosy dat a bezdrátové technologie. V oblasti snímačů se realizují projekty s využitím akcelerometrů a gyroskopů, senzorů teploty, tlaku a měření biolelektrických signálů. V návaznosti na zpracování biosignálů se řeší problémové okruhy filtrace EKG a EEG, aproximace EKG, Mapování aktivity srdce. Nedílnou součástí skupiny jsou softwarové projekty pro měření, analýzu a vizualizaci měřených dat.

Členové skupiny se podílí na garanci a výuce předmětů bakalářského oboru Biomedicínský technik a navazujícího magisterského oboru Biomedicínské inženýrství.