Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Biomedicínské inženýrství

Odborná činnost

Odborná činnost skupiny je majoritně zaměřena do dvou stěžejních oblastí biomedicínského inženýrství. Jedná se o výzkum senzorických systémů a medicínských přístrojů pro měření a následné zpracování biologických parametrů. Druhou významnou oblastí profilace skupiny je vývoj a implementace algoritmů pro zpracování biomedicínských dat, v tomto kontextu se skupina primárně zabývá zpracováním biomedicínských signálů a klinických obrazů. Skupina provádí výzkumné a vývojové aktivity jak v rámci projektů podporovaných českými i zahraničními grantovými agenturami, tak smluvní výzkum pro průmyslové partnery.

Mezi hlavní témata skupiny patří vývoj systémů pro měření a analýzu kardiovaskulárních parametrů, systémů pro analýzu chůze, vývoj moderních algoritmů s prvky umělé inteligence pro zpracování a modelování medicínských obrazových dat z CT, MR a jiných obrazových modalit.

Členové skupiny spolupracují s celou řadou klinických pracovišť a průmyslových partnerů, jako je např. Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Olomouc, IKEM, MR Diagnostics, Mediatrade, BVT technologies, a mnoho dalších. Členové skupiny se podílí na garanci a výuce předmětů bakalářského programů Biomedicínská technika, Biomedicínské asistivní technologie a navazujícího magisterského programu Biomedicínské inženýrství.