Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Odborné skupiny

Na katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství jsou zřízeny čtyři odborné skupiny. Každá skupina se zabývá specifickou oblastí měřicí a řídicí techniky, ve které vyvíjí vědecko-výzkumné aktivity a zajišťuje výuku. Skupiny jsou tvořeny jak zaměstnanci, tak doktorandy katedry.


Podstránky