Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Studium

Uplatnění absolventů

Zájem firem o studenty oboru Řídicí a informační systémy

Kdo ze studentů si tohle přečte a proč, čili, jak moc významná je to položka? Jak často se budou firmy vyjadřovat? Nebylo by dobré znát taky názor absolventů?

Abychom zjistili, jaký je zájem o naše studenty mezi nejvýznamnějšími firmami v oblasti automatizace a průmyslových informačních systémů, požádali jsme vedení těchto firem o vyplnění krátkého dotazníku. Přinášíme velice zajímavé výsledky tohoto průzkumu.

Vyplněné dotazníky jednotlivých firem budeme na toto místo postupně přidávat.