Spolupráce s firmami

Katedra spolupracuje s řadou významných firem z oblasti automatizace, mezi nejdůležitější lze uvést: Siemens, Bernecker&Rainer, Schneider Electric, Rockwell Automation, Continental, Ingeteam, Autel, Elvac, Elcom, Temex, KOMA-Industry a GEOVAP .

V oblasti biomedicínské techniky to jsou firmy Technicare CZ s.r.o., Eurex Medica s.r.o., Boston scientific česká republika s.r.o., Olympus, Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, Nemocnice s poliklinikou Havířov, IKEM, Chironax Frýdek-Místek s.r.o., Mediatrade Valašské Meziřičí a další.

Mnoho absolventů oborů katedry nachází v těchto firmách uplatnění.
Oblasti spolupráce jsou následující:

  • Vývoj a realizace vestavěných měřicích a řídicích systémů jak pro oblast průmyslu nebo medicíny tak i pro koncové výrobky různých aplikačních oblastí
  • Vývoj a realizace nových metod měření a řízení
  • Měření elektromagnetické kompatibility výrobků i uživatelského prostředí
  • Vývoj a realizace hardware a software pro měření a řízení.
  • Školení z oblasti měřicí a řídicí techniky (PLC, embedded systémy, moderní metody řízení, virtuální instrumentace, biomedicínská technika, aj.)
  • Vývoj a realizace hardware a software v oblasti průmyslové automatizace
  • Vývoj systémů pro autonomní analýzy stavu přístrojů implementací algoritmů sofistikovaného zpracování obrazu