24
ČVC
2017

Společnost Siemens, s.r.o. vyhlásila již 20. ročník soutěže Ceny Wernera von Siemense.

Podmínky účasti

  • Pro úspěšné zařazení je třeba kompletní a pravdivé vyplnění elektronické přihlášky na stránkách soutěže www.siemens.cz/cenasiemens a doložení všech potřebných náležitostí.
  • Věkové omezení
    – Kategorie 1 a 2 – do dovršení 40 let včetně (za dovršení 40 let se považuje doba do konce uzávěrky soutěže, tedy do 26. 11. 2017; v případě kolektivu se vztahuje na všechny jeho členy s možnou výjimkou pro vedoucího kolektivu – v přihlášce v kategorii vedoucí).
    – Kategorie 3, 4 a 5 – bez věkového omezení.

Specifické podmínky pro jednotlivé kategorie

  • U kategorie 3 účastníka navrhuje rektor nebo prorektor pro vědu a výzkum – v případě zájmu proto prosím kontaktujete administrátora soutěže pro VŠB (viz kontakt níže)
  • U kategorie 1 a 2 se jednotlivec nebo týmy přihlašují samostatně, nebo může být navržen rektorem či prorektorem pro VaV;
  • U kategorie 4.-5. se mohou přihlašovat sami autoři. U kategorie 6. a 7. se samostatná přihláška nepodává.

Více informací v pravidlech, které naleznete v příloze nebo zde.

Počet přihlášených studentů od vedoucího práce ani počet nominací za univerzitu nejsou omezeny.

Podávání přihlášek bude ukončeno k 27. listopadu.

Další informace o soutěži naleznete na webových stránkách společnosti Siemens, s.r.o. zde.

V případě zájmu o účast v soutěži kontaktujte administrátora soutěže pro VŠB-TUO Ing. Lukáše Kubáče na emailu lukas.kubac@vsb.cz nebo telefonicky na tel. 597 323 025.