04
Zář
2017

Program Podpory talentovaných studentů

Vážené studentky, vážení studenti,

Fakulta elektrotechniky a informatiky vyhlašuje v rámci rozvojového projektu „Analýza studia a talentovaní studenti“ (IRP/2016/60) v AR 2017/2018 1. kolo výběru studentů do programu Podpory talentovaných studentů (dále jen PTS).
Talentovaným studentům se budou věnovat mentoři především za účelem prohloubení znalostí v daném oboru studia.

Programu PTS je určen studentů bakalářského studia od 2. ročníku výše a studentům navazujícího magisterského studia, v prezenční formě studia.

Zájemci o zapojení do tohoto programu musí do 20. 9. 2017 na adresu pts.fei@vsb.cz zaslat následující dokumenty:

– stručné CV (včetně dosavadních aktivit, např. studijní a pracovní stáže, účast na SVOČ, STOČ, řešení projektu SGS apod.),
– motivační dopis.

Za aktivní účast v programu PTS bude studentům přiznáno mimořádné stipendium.

Studentům dále může být poskytnut příspěvek na jazykovou zkoušku ECL (minimálně na úrovni B2) ev. TOEFL iBT. (Příspěvek bude vyplacen v případě úspěšného získání certifikátu.)

Studentovi budou také nabídnuty konzultace z matematiky z oblastí, které mají vztah k odborné činnosti studenta. Tyto konzultace bude poskytovat Katedra aplikované matematiky.

Studenti mohou být zapojeni např. do Studentské grantové soutěže http://www.fei.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-granty/studentska-grantova-soutez/.

přihlášky do 20.9.2017

Vyhlášeno 1. 9. 2017, proděkan pro studium FEI

Odkaz: https://innet.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/talentovani-studenti/