Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

! Přijímací řízení !

Pojďte k nám studovat, stále ještě máte čas podat přihlášku na správný studijní obor.

Vážená studentko, vážený studente, nadešel čas správné volby studijního oboru. Naše katedra nabízí velmi zajímavá zaměření orientovaná na Řídicí a informační systémy a Biomedicínské inženýrství. Jsme rádi za Váš zájem a abychom jej podpořili, shrnujeme informace z různých informačních zdrojů na jedno místo a připomínáme kroky, které je potřeba provést k Vaší zásadní volbě:

  1. Vybrat si správný studijní obor pro bakalářské studium.

Naše katedra se podílí na dvou bakalářských studijních programech - Počítačové systémy pro průmysl 21. století /B2660/ a Elektrotechnika /B2649/. Pod program Elektrotechnika spadají dva naše obory Biomedicínský technik a Řídicí a informační systémy. Více informací hledejte pod příslušným oborem.

biot

Biomedicínský technik - prezentace - studijní plán

bc21st

Počítačové systémy pro průmysl 21. století - prezentace - studijní plán

bris

Řídicí a informační systémy - prezentace - studijní plán

  1. Případně možná hledáte správný obor v navazujícím magisterském studiu. Zde katedra nabízí dva obory, a to Řídicí a informační systémy /2612T041/ a Biomedicínské inženýrství /3901T009/.

  2. Samotné přihlášení je elektronicky a vhodný startovací bod je právě zde

  3. Dokončit přihlášku 30.4.2018 !!!

  4. V odkaze najdete informace k přijímacímu řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO pro rok 2018/2019.