Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Přijímací řízení - 2.kolo

Pojďte k nám studovat, stále ještě máte čas podat přihlášku na správný studijní obor.

Vážená studentko, vážený studente, od 1.6.2018 bude spuštěno 2.kolo přijímacího řízení. Kdo nejste tedy ještě rozhodnut nebo nebyl jste přijat v 1.kole přijímacího řízení na studijní obor, máte nyní možnost tak učinit. Naše katedra nabízí velmi zajímavá zaměření orientovaná na Řídicí a informační systémy a Biomedicínské inženýrství. Jsme rádi za Váš zájem a abychom jej podpořili, shrnujeme informace z různých informačních zdrojů na jedno místo a připomínáme kroky, které je potřeba provést k Vaší zásadní volbě:

  1. Vybrat si správný studijní obor pro bakalářské studium.

    Naše katedra se podílí na dvou bakalářských studijních programech - Počítačové systémy pro průmysl 21. století /B2660/ a Elektrotechnika /B2649/. Pod program Elektrotechnika spadají dva naše obory Biomedicínský technik a Řídicí a informační systémy. Více informací hledejte pod příslušným oborem.

biot
Biomedicínský technik
prezentace - studijní plán
bc21st
Počítačové systémy pro průmysl 21. století
prezentace - studijní plán
bris
Řídicí a informační systémy
prezentace - studijní plán
  1. Případně možná hledáte správný obor v navazujícím magisterském studiu. Zde katedra nabízí dva obory, a to Řídicí a informační systémy /2612T041/ a Biomedicínské inženýrství /3901T009/.

  2. Samotné přihlášení je elektronicky a vhodný startovací bod je právě zde

  3. Dokončit přihlášku 15.7.2018 !!!

  4. V odkaze najdete informace k přijímacímu řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO pro rok 2018/2019.