Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Učitel odborných SOŠ Třinec

Platnost nabídky skončila 30. 12. 2019.

Od roku 2009 jsme Střední odbornou školou Třineckých železáren, která připravuje absolventy technických oborů pro Třinecké železárny a dceřiné společnosti, a hledáme učitele odborných předmětů čtyřletého maturitního oboru Automatizované systémy a IT.

Přílohy