Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Konzultant zdravotechniky, Olomouc

Platnost nabídky skončila 31. 12. 2018.

Konzultant zdravotechniky funguje jako „prostředník“ mezi zákazníkem a dodavatelem. Formuluje požadavky na funkčnost systému, zadává tyto požadavky ke zpracování a zpětně sleduje jejich plnění. Zodpovídá za komunikaci se zákazníkem a implementaci hotového produktu do uživatelského prostředí. Provádí údržbu, úpravu a testování systému podle požadavků zákazníka. Analyzuje systém a navrhuje vhodné řešení dle požadavku zákazníka.