Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Vývojový konstruktér pro BORCAD Medical, 2018

Platnost nabídky skončila 30. 6. 2018.

Více informací zde.