Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Pracovní nabídka firmy JNS elektrotechnika s.r.o., Paskova

Platnost nabídky skončila 30. 11. 2019.

Více informací naleznete zde.