Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Elektro medicínský technik, ÚJV Řež

Platnost nabídky do 30. 4. 2021.

Další volné pracovní pozice v ÚJV.

Přílohy