Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Odborný pracovník Národního telemedicínského centra, Olomouc

Platnost nabídky do 31. 12. 2020.

Fakultní nemocnice Olomouc je jedním z největších lůžkových zařízení v České republice. Je součástí sítě devíti fakultních nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Je největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí v zemi. Její historie je více než stoletá, sahá do roku 1896.

Odborný pracovník Národního telemedicínského centra Fakultní nemocnice Olomouc přijme odborného pracovníka Národního telemedicínského centra

se zaměřením na biomedicínské inženýrství, telemedicínu, eHealth a zdravotnictví