Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Odborný pracovník, FTZÚ Ostrava_Radvanice

Platnost nabídky do 30. 6. 2020.

Přílohy