Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Nabídka zaměstnání firmy MICROSYS, spol. s r.o.

Platnost nabídky skončila 30. 11. 2019.

Více informací naleznete zde.