Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Nabídka pracovních míst FN Motol

Platnost nabídky skončila 31. 12. 2019.

Fakultní nemocnice v Motole hledá nové kolegy na pozici: BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR/ TECHNIK