Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Nabídka pracovních míst firmy Ingeteam, a.s.

Platnost nabídky skončila 30. 11. 2019.

[Více informací naleznete zde.]