Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Nabídka pracovních míst firmy ELDAT, Ostrava

Platnost nabídky skončila 30. 11. 2019.

Nabídku pracovních míst naleznete zde.