Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Nabídka pracovních míst firmy AUTEL

Platnost nabídky skončila 30. 1. 2020.

Více informací naleznete zde.