Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Nabídka pracovních míst ELVAC,a.s., Ostrava

Platnost nabídky do 30. 6. 2020.

Nabídka pracovních míst ve firmě ELVAC, a.s., Ostrava