Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Biomedicínský inženýr / technik na Oddělení arytmologie Kliniky kardiologie, IKEM

Platnost nabídky skončila 31. 8. 2018.

Biomedicínský inženýr / technik na Oddělení arytmologie Kliniky kardiologie