Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

3. lékařská fakulta UK, Praha

Platnost nabídky skončila 31. 3. 2020.

  1. lékařská fakulta UK přijme biomedicínského technika do Centra simulační výuky (úvazek 1,0) - podrobnější informace v letáku.

Přílohy