Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Inženýr elektro (FBMI), Medista

Platnost nabídky do 31. 1. 2019.

Přílohy