Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

IT specialista ve zdravotnictví , FN Ostrava

Platnost nabídky skončila 30. 6. 2018.

IT specialista ve zdravotnictví