Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Platnost nabídky skončila 30. 4. 2019.

Fakultní nemocnice Hradec Králové hledá biomedicínské inženýry/inženýrky

Více informací na www.fnhk.cz – kariéra.