Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Konstruktér elektro, Siemens Mohelnice

Platnost nabídky do 30. 12. 2020.

V našem technologickém vývojovém centru se budeme zabývat vývojem jednoúčelových zařízení pro aplikace ve výrobě nízkonapěťových asynchronních elektromotorů. Nabízíme příležitost pracovat na projektu digitalizace pracovišť jednotlivých výrobních technologií – náš projektový tým zajišťuje kompletní vývoj pracovišť pro průmyslovou automatizaci.

Budete se věnovat především:

  • zpracovávání konstrukční dokumentace elektrické části základních řad elektromotorů, následně i dokumentace pro zákaznická provedení
  • optimalizaci elektrické části asynchronního elektromotoru dle požadavků zákazníka
  • vývoj a výpočty el. parametrů za použití prostředí Simocalc
  • samostatnému řešení a navrhování nových konstrukčních souborů a celků v elektrické části el. motoru
  • technickému zpracování nově příchozích objednávek, zakázek a přípravě výrobní dokumentace z pohledu elektrické části elektromotoru
  • práci na zákaznických projektech, případně jejich vedení poskytování technické podpory ostatním oddělením
  • přípravě a provádění změn v konstrukční dokumentaci
  • spolupráci na nových vývojových projektech, případně vedení těchto projektů
  • vývoji, testování a zavádění nových izolačních systémů, dielektrické části elektromotoru