Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Elektro biomedicínský technik, UJP Řež

Platnost nabídky skončila 30. 6. 2020.

V Řeži u Prahy provozujeme vývojové a výzkumné centrum pozitronové emisní tomografie. Kromě komerční výroby již zavedených radiofarmak se zde věnujeme i vývoji nových preparátů. V oblasti radiofarmak patříme k nejmodernějším pracovištím ve střední Evropě. A teď potřebujeme nového kolegu, aby nám pomohl s obsluhou našeho cyklotronu.

Přílohy