Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

vedoucího Oddělení bezpečnosti a rozvoje, Olomouc

Platnost nabídky skončila 31. 8. 2018.

Fakultní nemocnice Olomouc přijme vedoucího Oddělení bezpečnosti a rozvoje. Zakládá nové oddělení bezpečnosti a rozvoje. Hlavní náplní bude zastřešení rozvojových IT projektů, implementace kybernetické bezpečnosti, eHealth a integrační platformy.