Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Biomedicínský technik/inženýr pro Oddělení zdravotnické techniky

Platnost nabídky skončila 31. 3. 2019.

Ústřední vojenská nemocnice, Praha hledá biomedicínského inženýra/technika.