Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Biomedicínský technik/inženýr, Nemocnice Mělník

Platnost nabídky skončila 28. 3. 2019.

Společnost Mělnická zdravotní, a.s., je provozovatelem Mělnické nemocnice, jež je součástí rostoucí skupiny VAMED MEDITERRA, a.s. (síť zdravotnických zařízení s více než 2 000 zaměstnanci)

Koho a proč hledáme: Z důvodu trvalého zvyšování kvality poskytované péče navyšujeme počty personálu a pro NEMOCNICI V MĚLNÍKU hledáme:

Biomedicínský inženýr / technik

Přílohy