Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Biomedicínský technik/inženýr, KZ,a.s. Ústí nad Labem

Platnost nabídky skončila 31. 7. 2018.

Inzerce na pozici Biomedicínského technika/ inženýra. Tato pozice je vhodná i pro absolventy BTE/BIN.

Přílohy