Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Biomedicínský inženýr / technik na Oddělení zdravotnické techniky a investic do ZT, IKEM Praha

Platnost nabídky skončila 31. 8. 2018.

Více informací najdete zde.