Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Biomedicínský inženýr / inženýrka, Zlín

Platnost nabídky skončila 31. 3. 2020.

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. je ve svém regionu jedinou nemocnicí s komplexní strukturou poskytované zdravotní péče. Do její spádové oblasti patří na 170 000 obyvatel. Jde o jednu z deseti největších nemocnic v České republice. Aktuálně rozšiřujeme tým v oddělení zdravotnické techniky o nového pracovníka v rámci přístrojové techniky zaměřeného na přípravu, hodnocení výběrového řízení, technickou asistenci a podporu výkonů, hodnocení a monitoraci.