Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Biomedicínský technik - II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie Praha

Platnost nabídky skončila 30. 9. 2019.

  • Technická podpora výkonů na implantačním sále (implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů)
  • Kontroly implantabilních přístrojů (kardiostimulátorů a defibrilátorů)
  • Technická podpora výkonů na elektrofyziologickém sále
  • Hodnocení dlouhodobých EKG záznamů

Přílohy