Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Biomedicínský inženýr - II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie Praha

Platnost nabídky skončila 31. 1. 2020.

  • Technická podpora výkonů na implantačním sále (implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů)
  • Kontroly implantabilních přístrojů (kardiostimulátorů a defibrilátorů)
  • Technická podpora výkonů na elektrofyziologickém sále
  • Hodnocení dlouhodobých EKG záznamů

Přílohy