Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Asistent projektanta, VAE Controls Ostrava

Platnost nabídky skončila 31. 1. 2020.

Projekční oddělení firmy VAE CONTROLS, s.r.o. Ostrava hledá studenty vyšších ročníků Tvé katedry na pozici „asistent projektanta.“

Přílohy