Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Agentura vojenského zdravotnictví - biomed. technik/inženýr, voják z povolání

Platnost nabídky skončila 31. 12. 2018.

Nabídku je možné shlédnout zde.

Přílohy