05
ÚNO
2015

Možnosti řízení a vizualizace výukových fyzikálních modelů pomocí řídicího systému REX

Článek podává stručný přehled o způsobu řízení vybraných výukových fyzikálních modelů umístěných v laboratoři řídicích systémů na katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství VŠB-TU v Ostravě. Popisuje použití řídicího systému REX, vyvinutého firmou REX Controls, s. r. o., který je určen pro simulaci regulačních obvodů, řízení složitých dynamických procesů v reálném čase a jejich vizualizaci.

Celý článek naleznete zde.

Napsal Ing. Štěpán Ožana, Ph.D. – Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, FEI, VŠB – TU Ostrava