Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Vedení katedry

Koziorek Jiří, doc. Ing., Ph.D.

Vedoucí katedry

Na katedře zaměstnán od roku 1998. Odborné zaměření – programovatelné automaty, HMI/SCADA systémy, distribuované řídicí systémy. V současné době garantuje obor Řídicí a informační systémy v bakalářském stupni studia a obor Řídicí a informační systémy v magisterském stupni, podílí se na výuce rovněž v doktorském studiu v oboru Technická kybernetika. Vyučuje předměty zabývající se technikou programovatelných automatů a vizualizačních systémů.

Bilík Petr, doc. Ing., Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry

V letech 1997 až 2013 působil v soukromé společnosti v oblasti vývoje speciální měřicí techniky pro elektroenergetiku. Na VŠB - TU Ostrava zaměstnán od roku 1994. V současné době vyučuje předměty v bakalářském a magisterském stupni studia zaměřené na automatizaci měření a testování: Senzory a měření, Virtuální instrumentace 1+2, Systémy pro měření a sběr dat, Měřící systémy a jejich programování.