Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Pracovníci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Pracovníci VaV

Technickohospodářští pracovníci