Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Science and research

Automatizovaný návrh řídicích systémů metodami průmyslu 4.0 s podporou virtuálních technologií

Agency: MPO
Project code:
Project solver: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Beginning: 2020
End: 2022