Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Science and research

Praktický program vzdělávání personálu rozvíjející nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí II

Agency: MMR
Project code: CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002219
Project solver: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Beginning: 2020
End: 2023