Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Science and research

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Agency: MPO
Project code: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242
Project solver: doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
Beginning: 2020
End: 2022

Projekt představuje kombinaci experimentálního vývoje a průmyslového výzkumu zajišťovaného konsorciem tvořeným dvěma členy (Tecpa s.r.o. a Vysoká škola báňská - TU Ostrava). Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj inovativních technik monitoringu srdeční a dechové aktivity pacientů při vyšetření v magnetické rezonanci. Záměrem projektu je výzkum a vývoj vícekanálového tlakového senzorického systému imunního vůči elektromagnetickému rušení, které vzniká při funkci magnetické rezonance. Mezi další související očekávané výsledky patří i prototyp jednokanálového senzorického systému, ovládací software a komplexní poloprovoz.