Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Science and research

Modulární kamerový TQC tester s prvky umělé inteligence

Agency: MPO
Project code: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003
Project solver: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Beginning: 2020
End: 2022

Projekt se zaměřuje na výzkum, vývoj a realizaci prototypu komplexního testovací zařízení absolutní kontroly kvality výrobků (TQC). Cílem je implementace strojové vidění za účelem automatizovaného procesu vytváření kompozice na základě dat ve formě 3D modelu výrobku a specifikaci kontrolované oblasti. Z perspektivy strojového vidění jde o zařízení schopné modulárně měnit prvky kamerového systému a detekovat kamerový sortiment k vytvoření nejoptimálnější kompozice pro kamerovou inspekci.