Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Science and research

Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace VI

Agency: SGS
Project code: SP2020/42
Project solver: Ing. Martin Stankuš, Ph.D.
Beginning: 2020
End: 2020