Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Science and research

Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování VII.

Agency: SGS
Project code: SP2020/151
Project solver: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Beginning: 2020
End: 2020

Cílem projektu je rozvoj aplikovaného výzkumu v oblasti automatizovaného testování výrobků a přístrojové techniky; v oblasti kamerových inspekcí výrobků; v oblasti implementace pokročilých adaptivních technik zpracování signálů; a v oblasti monitorování provozně technických funkcí inteligentních budov. Primárním cílem projektu je vytvořit platformu pro vědeckou práci, která umožní aplikační výzkum výše specifikovaných oblastí. Sekundárním cílem je využití ve výuce, kde mohou studenti získat teoretické znalosti a praktické zkušenosti z těchto progresivních oblastí. Důraz bude kladen na motivaci studentů doktorského a magisterského studia k zapojení se do výzkumné a publikační činnosti. Předpokládá se vytvoření potřebného odborného zázemí pro přípravu grantových projektů a smluvního výzkumu. Cílem jsou publikace na kvalitních konferencích a zejména žurnálech: • priorita: publikace v žurnálech s IF (z výsledků je zřejmé, že se to týmu daří) • publikace na tuzemských konferencích (ISI WoS, SCOPUS), min. 4 články, • publikace na zahraniční konferenci, min. 3 články