Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Science and research

Robotické experimentálnı́ pracoviště pro přesné vyhodnocenı́kvality výrobků

Agency: TA
Project code: FW01010103
Project solver: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Beginning: 2020
End: 2022

Cílem výzkumu je průmyslový výzkum (PV) a experimentální vývoj (EV) systémů pro ověřování přesnosti a kvality výrobků a to zejména rozměrových a tvarových parametrů. Tyto systémy jsou žádané zejména v oblasti automobilového průmyslu, kde je kladem velký důraz na kvalitu výrobků, ale také v dalších oblastech průmyslu. Očekávaným výsledkem projektu je návrh univerzálního měřicího systému na bázi šestiosého robotického ramene vybaveného přesnými senzory různých typů, matematickým aparátem pro identifikaci geometrických parametrů výrobku a softwarovým aparátem pro vyhodnocení měření. Dalším důležitým výsledkem projektů budou algoritmy a metody pro vylepšení prostorové orientace koncového bodu efektoru šestiosého robotického ramene a pro kalibraci systému.