Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Science and research

Rozšíření senzoriky odpovídající konceptu Průmysl 4.0 pro inovaci laboratorních úloh v laboratořích průmyslové automatizace

Agency: MSM
Project code: RPP2020/139
Project solver: Jakub Dohnal, Ing.
Beginning: 2020
End: 2020

Vybavení stávající laboratoře průmyslové automatizace obsahuje modulární vybavení umožňující v rámci laboratorních úloh studentům demonstrovat základní principy a technologie užívané v rámci soudobé průmyslové automatizace. V rámci projektu RPP bude toto vybavení rozšířeno o senzoriku směřující k užitným vlastnostem výrobních linek odpovídajícím konceptu Průmysl 4.0. Na základě provedeného průzkumu trhu bude nakoupena sada modelů výrobní linky, obsahující senzory, a prostředky zpracování senzorických dat z oblasti Průmyslu 4.0. Pro nakoupené komponenty budou zpracovány laboratorní úlohy. Tyto laboratorní úlohy usnadní studentům pochopení principů Průmysl 4.0 a umožní jim praktické seznámení s těmito principy v rámci vytvořených laboratorních úloh.